Veel gestelde vragen
over warmteinspecties

Algemene voorwaarden

Waar moet u rekening mee houden?

De tevredenheid van onze klanten staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij zullen ons uiterste best doen om een klant tevreden te stellen. Er zijn desondanks een aantal voorwaarde waaronder de levering van deze dienst geschied. Dan weten u en wij waar we aan toe zijn.

Als het ons niet lukt om de warmte check uit te voeren binnen het lopende seizoen (zie ook seizoensafhankelijkheid hieronder voor nadere bepaling) dan kunt u ons vragen om restitutie van het eventueel vooruit betaalde bedrag. Dit is mogelijk vanaf 31 maart in het jaar dat het seizoen afloopt, omdat het voor kan komen dat wij opdrachten ook na de winter nog uit kunnen voeren. Als u restitutie wens dient u dit wel zelf kenbaar te maken (middels een e-mail bijvoorbeeld), anders gaan wij er vanuit dat u de warmte check in de eerst volgende winter uitgevoerd wenst te hebben.

Vanwege de aard van het product en de afhankelijkheid van het weer kan het voorkomen dat er een lange levertermijn is. Bijvoorbeeld als u zich in de zomer aanmeldt of vlak voor het einde van de winter. Wij vermelden dan ook expliciet dat het niet altijd mogelijk is om aan de in de wet koop op afstand gestelde eis van levering binnen 30 dagen te voldoen. Wij zullen echter altijd proberen de warmte check zo snel mogelijk uit te voeren. Wij wijzen u er dan ook op dat de zeven dagen bedenktijd die u hebt volgens de wet koop op afstand per direct afloopt wanneer wij beginnen met het produceren van ons product, dit is namelijk een op maat gemaakt product.

Het uitvoeren van de warmte checkt kan alleen bij de juiste weersomstandigheden. Dit is een voldoende lage temperatuur, geen neerslag en een niet te krachtige wind. De beoordeling van de weersomstandigheden geschied volledig naar inzicht van de thermograaf en deze kan besluiten op basis van ongeschikte weersomstandigheden een warmte check op een ieder willekeurig tijdstip uit te stellen in afwachting van de juiste omstandigheden.

Van wegen bovengenoemde eisen aan de weersomstandigheden kunnen er doorgaans geen warmte checkt plaatsvinden in een seizoen anders dan de winter. Aanmeldingen die minstens 30 dagen voor het einde van de winter binnen komen worden nog diezelfde winter in behandeling genomen. Aanmeldingen die later binnen komen zullen wij proberen zo spoedig mogelijk uit te voeren, maar wij behouden het recht deze pas in het najaar weer in behandeling te nemen. Een aanmelding van voor 19 februari 2011 zullen wij dus in het voorjaar van 2011 in behandeling nemen. Na deze datum is het mogelijk dat behandeling pas in het najaar van 2012 geschied.

Wij behouden ons het recht voor om alle opdrachten in een willekeurige, door ons te bepalen volgorde af te werken. Dit zodat wij bijvoorbeeld kunnen optimaliseren op meerdere locaties die bij elkaar in de buurt liggen. Desondanks zullen wij in beginsel zo veel mogelijk een FIFO volgorde proberen te hanteren.

De klant moet ervoor zorg dragen dat wij ten tijde van de uitvoering van de warmte checkt toegang hebben tot het erf voor zover dit benodigd is voor een correcte uitvoer van de opdracht. Als de toegang niet voldoende mogelijk is kan het zijn dat de opdracht niet of niet correct word uitgevoerd. Wij beschouwen de opdracht dan toch als volbracht.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons op de hoogte te houden van het correcte adres. Als het adres niet correct is doorgegeven bij de aanmelding of als het adres bij verhuizing niet tijdig doorgeven word kunnen wij de correcte levering niet garanderen. Als wij niet op de hoogte zijn van het correcte adres en niet kunnen leveren of niet correct leveren, word de opdracht toch als volbracht beschouwd.

Wij staan klaar

Voor al uw vragen