Warmte check voor uw

Gebouw, woning, kantoorpand of (fabrieks)hal

Precisie

Isoleer beter met hulp van een warmtecamera

Warmteverliezen en koudebruggen via gevels of daken, gebrekkige isolatie, lekkages van daken of leidingen, vocht en schimmels in gevels en muren, zijn zaken die niemand wil! 

Inspectie met behulp van thermografie maakt de omvang van het probleem snel zichtbaar, en belangrijker nog, de oorzaak wordt gelokaliseerd. Hierdoor worden drastische bouwkundige ingrepen beperkt en kosten bespaard.

Wij worden dan ook veelvuldig ingeschakeld bij gevel, (spouw)muur en isolatie controle,  detectie van (water)lekkage en daken.

Ons werk

Een collage van onze warmtebeelden

Met thermografie kunnen we precies zien waar er warmte uit de woning of het gebouw lekt.

Ook zijn tochtplekken eenvoudig te achterhalen.

Isolatie
Isolatie2
Tocht1
Isolatie3
Oplevering

Steeds meer metingen bij opleveren

Thermografische metingen, voorafgaande aan renovatieprojecten en opleveringsinspecties worden steeds meer toegepast om geplande projecten nauwkeurig te kunnen calculeren en op te leveren.

Daarnaast leidt de wens tot kostenbesparing in energiekosten in toenemende mate tot een verzoek om thermografische inspecties en rapportage.

Potentiële woningkopers kunnen -voordat tot aankoop wordt overgegaan- een thermografische inspectie laten uitvoeren om zeker te zijn dat er geen (onzichtbare) bouwkundige gebreken m.b.t. isolatie, lekkage, vocht en schimmels etc. worden meegekocht. Het door de verkoper aangeboden Energielabel geeft hier geen garantie voor.